Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Algemene voorwaarden

1. Verzendinformatie

We verzenden alleen goederen binnen geselecteerde landen van de Europese Unie.

1.1 Levertijd

Wij verzenden dagelijks van maandag t/m vrijdag. Uitzonderingen zijn verpakkingen met bederfelijk voedsel. Deze worden niet verzonden op vrijdag of voor feestdagen.

Bederfelijke voedingsmiddelen worden als zodanig aangeduid in de productbeschrijving. De bestelde goederen worden zo snel mogelijk verzonden, afhankelijk van beschikbaarheid. Alle bestellingen worden uiterlijk één werkdag na ontvangst van de betaling verzonden. De transittijd in België bedraagt ​​circa 1 werkdag (circa 75% van de zendingen), in circa 20% van de gevallen 2 werkdagen, in minder dan 5% van de gevallen 3 werkdagen en langer.

Zendingen naar andere EU-landen arriveren na ongeveer 5 werkdagen, maar niet later dan 10 werkdagen. Zendingen naar andere EU-landen komen op zijn vroegst na 1 week aan, uiterlijk na 4 weken. Douanegerelateerde vertragingen zijn niet inbegrepen en kunnen de duur verlengen.

1.2 Verzending

Standaard per pakketdienst:

6,95 EUR in België
6,95 EUR – 8,95 EUR in Nederland
8,95 EUR in Duitsland

Wij zijn door onze bezorgdiensten gebonden aan afmetingen en gewichtsbeperkingen voor het bezorgen van uw bestellingen.

Voor de verzending van onze pakketten en bovengaande tarieven gaan wij uit van een maximum gewicht per pakket van 10kg.

Indien uw pakket buiten de standaard valt, kan u, mits betaling van een toeslag, uw bestelling alsnog laten bezorgen. In de meeste gevallen kan uw bestelling worden verdeeld over meerdere pakketten om al zo het bezorgen toch mogelijk te maken.

We kunnen de houdbaarheid van bederfelijk voedsel niet garanderen bij levering door de koerierdiensen.

Als het niet mogelijk is om de goederen persoonlijk over te dragen, kan het contract ook worden nagekomen door de goederen te leveren aan een naburig huishouden of bedrijf. Op het moment van levering aan een naburig huishouden of bedrijf wordt u eigenaar van de goederen.

Indien een overdracht aan een naburig huishouden of bedrijf niet mogelijk is, kan de overeenkomst ook worden nagekomen door de goederen te parkeren op een locatie nabij het afleveradres die toegankelijk is voor de bezorger. Indien u niet wilt dat deze geparkeerd staat of indien het niet mogelijk is om deze in de buurt van het afleveradres te parkeren, kan de levering ter beschikking worden gesteld voor afhalen. Op het moment dat de goederen worden geparkeerd of ter afhaling worden aangeboden, wordt u eigenaar van de goederen. U dient de geleverde goederen op de dag van de bezorgpoging af te halen. Daarna worden de goederen geacht te zijn geleverd. Als een vertraging in de acceptatie leidt tot niet-levering, draagt ​​u alle kosten die verband houden met de niet-levering. Een algemene tweede levering is uitgesloten.

1.3 Pakket acceptatie:

De klant of zijn pakketontvanger moet de goederen aanvaarden bij aflevering door de koerierdienst. Indien de ontvanger van het pakket niet aanwezig is, zal de koerierdienst hem via een notificatieformulier informeren om het pakket op het opgegeven adres op te halen.

Als de goederen niet door de koerierdienst op het opgegeven afleveradres kunnen worden afgeleverd om redenen waarvoor MACADO niet verantwoordelijk is, of als de klant of de ontvanger van het pakket weigert ze te accepteren, heeft MACADO het recht om de klant de volledige aankoopprijs in rekening te brengen.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole vooraleer ze worden verstuurd. Wij verzenden alle bestellingen zeer degelijk en beschermd verpakt.

Toch zou het kunnen dat er bij het verzenden van een bestelling onverhoopt iets misgaat. Controleer steeds uw pakket bij ontvangst.

Bij vermissing of beschadiging van een artikel of het pakket, dient u ons dit te melden binnen de 24u (uitgezonderd zon- en feestdagen) na ontvangst ervan, via support@macado.be

Deze melding dient steeds vergezeld te zijn van een kopie van de pakbon en een duidelijke omschrijving van het probleem. Indien er sprake is van een beschadiging dient uw melding ook vergezeld te zijn van foto’s van de beschadigde inhoud, de omdoos en het verpakkingsmateriaal, gefotografeerd uit verschillende hoeken. Alsook een foto van het verzendlabel op de doos.

Dit dient tijdig te gebeuren aangezien wij gebonden zijn aan de indientermijn van de klachtenprocedure bij de betreffende bezorger.

2.  Retourbeleid

MACADO’s aanbod valt onder de productcategorie ‘niet retourneerbare goederen’. Meer info: 2.1

2.1 Niet-retourneerbare goederen

Verschillende types goederen zijn van terugzending uitgesloten. Goederen met een beperkte houdbaarheid zoals voeding, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden teruggezonden. We aanvaarden ook geen producten die intiem zijn of van sanitaire aard, gevaarlijke materialen, of ontvlambare producten of gassen. Andere niet retourneerbare goederen zijn: cadeauvouchers, downloadbare software, bepaalde gezondheids- en verzorgingsartikelen.

3.  Herroepingsrecht

3.1 Voeding

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):

1. Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben, kunnen bederven of verouderen.

2. Het betreft levering van verse producten die op uw vraag geproduceerd worden.

3. Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen*, en omwille van hygiëne.

*Ons gehele assortiment bevat glutenvrije producten; bij reeds geleverde producten kunnen we niet meer garanderen dat ze niet in contact zijn gekomen met gluten. Pakket geopend = zegel verbroken.

4.  Privacybeleid

4.1 Wat doen we met uw gegevens?

Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.

4.2 E-mail marketing

Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

4.3 Toestemming

Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.

Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

4.4 Toestemming intrekken

Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via support@macado.be of door ons te schrijven op: macado.be, Diepenbeek, 3590, Groeningenweg 2/1, Belgium

4.5 Openbaarmaking

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

4.6 Combell

Onze winkel wordt gehost door Combell en WordPress. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van WordPress en de algemene WordPress applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

4.7 Betaling

Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie 3.8.

4.8 Diensten van derden

Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

4.9 Links

Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

4.10 Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

4.11 Minimumleeftijd voor toestemming

Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

4.  Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.

Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan u producten kunnen blijven verkopen.